அ...ஆ...புரிந்துவிட்டது.... கற்றது கைமண் அளவு...


My-Tamil Banner Exchange AdNetwork

Thursday, April 15, 2010

தலைப்பு


நான் எழுத தொடங்கியபோது ...
எல்லாம் தெரிந்திருபதாக ஒரு கர்வம்.....
நான் மற்ற பதிவர்களை படிக்க தொடங்கியபோது...
மனதில் உறைத்தது நான் இன்னும் அ...ஆ... தான்...என்று...


இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு சிரமம் பாராமல் உங்கள் வாக்குகளை தமிழிஷ், தமிழ்மணம் மற்றும் தமிழ்10-ல் அளிக்கவும்... 

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails