அ...ஆ...புரிந்துவிட்டது.... கற்றது கைமண் அளவு...


My-Tamil Banner Exchange AdNetwork

Friday, April 23, 2010

பூத்ததிங்கே... வலைபூவில்...
வார்த்தைகளை அள்ளி தெளித்து... 
கவிதை ஒன்று வைத்துள்ளான்... 
நேசத்தை வீதியெங்கும் கவிதையாலே ...
வீசியுள்ளான்...
மாற்றத்தை இன்று அவள்...
விழியோரம் காண்கின்றான்...
அதரங்கள் விரிய இங்கே...
அவள்  ஏதேதோ பேசுகின்றால்....
இமை மூடா நிலையினிலே...
இனிப்பதனை நுகர்கின்றான்... 
மடித்திருந்த கவிதை மொட்டு.. 
தென்றலோடு உறவாட..
கொடுக்கத்தான்... உரமில்லை...
பூத்ததிங்கே...   வலைபூவில்... 


இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு சிரமம் பாராமல் உங்கள்
 வாக்குகளை தமிழிஷ், தமிழ்மணம் மற்றும் தமிழ்10-ல் அளிக்கவும்... 

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails