அ...ஆ...புரிந்துவிட்டது.... கற்றது கைமண் அளவு...


My-Tamil Banner Exchange AdNetwork

Saturday, April 24, 2010

தெரிந்ததா...

எனக்கு எதிராக ரஞ்சிதா ஏதும் சொல்ல மாட்டார்
-நித்யானந்தா

அவர் தான் எல்லாவற்றையும்... முகத்தில் அறைவது போல்
சேவை என்று சொல்லிவிட்டாரே.. இனி சொல்வதற்கு என்ன
இருக்கிறது...


தமிழர்கள் என்றால் அமிதாபுக்கு கிள்ளுக்கீரையா?
-வைகோ

ஏன் ராஜபட்சே மட்டும் குத்தகைக்கு வாங்கிவிட்டாரா என்ன...
அறிக்கையெல்லாம் பிரமாதம்...

இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் அனைவரையும்
சென்றடைவதற்கு சிரமம் பாராமல் உங்கள்
வாக்குகளை தமிழிஷ், தமிழ்மணம் 
மற்றும் தமிழ்10-ல் அளிக்கவும்..

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails